VARMT VÄLKOMMEN TILL

LOMMA PSYKOLOG-

OCH TERAPI-

MOTTAGNING

Privat psykologmottagning i centrala Lomma


Ibland blir livet inte som man tänkt sig. Tankar och känslor kan kännas tunga och svåra att bära själv. Sorg och tvivel kan bli en del av vår vardag. I våra psykologsamtal hjälps vi åt att trassla upp de livstrådar som knutit sig, att öka förståelsen för dig själv och dina relationer och att se på nuet utifrån det du varit med om. Ett av målen är att återfå hopp och hitta fast mark under din vandring mot bättre mående.

Viktiga livsskede är graviditet och familjebildning. Ibland skyms glädjen bakom rädsla för förlossning och spädbarnstid. Kommer jag orka? Hur ska det gå? Våra samtal kan hjälpa dig att förstå din rädsla och hitta strategier att hantera den. 

Stressad, orolig eller nedstämd? Separationstankar? I psykologsamtal finns det möjlighet till att förstå bakomliggande orsaker och att hitta strategier i nuet att hantera dessa känslor och tankar.

Lomma psykolog-och terapimottagning innehas av Charlotte Magnusson som har arbetat som legitimerad psykolog i över 20 års tid med psykologiska samtal, med specialistinriktning inom terapi och behandling. Arbetat i eget företag med vuxenterapier samt inom Region Skånes barnhälsovård, mödrahälsovård och på Kvinnokliniken Lund i ”Specialistteamet för förlossningsrädsla” med psykologiskt specialiststöd riktat till gravida och nyförlösta.

Lomma psykolog- och terapimottagning drivs i liten skala, och ett besök kostar 1300 kronor för 45 min. Innehar FA-skattsedel, betalning sker via swish och kvitto lämnas alltid. Erbjuder endast seneftermiddag, kvälls- eller helgtider enl överenskommelse.

Medlem i Sveriges Psykologförbund och Psykologföretagarna. Innehar patientförsäkring.

Varmt välkommen!

För tidsbokning och vid frågor vänligen skicka sms eller tala in ett meddelande på telefonsvarare på telefonnummer 0738-77 01 55 så återkommer jag samma dag eller dagen efter. Lediga samtalstider finns från september 2022. Mottagningsadress på Björnbärsgatan i centrala Lomma.